| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

FrontPage

Page history last edited by Anki Demred 8 years, 7 months ago

 

 

 

 

Ett unikt möte om IKT-pedagogik - skapat av pedagoger för pedagoger! 

Kom och inspirera och låt dig inspireras!

 

 

 

 

 

Edcamp Syd - Österportskolan, Ystad onsdag 25 november 2015

 

 

 

Nytt för denna termin är att vi testar Edcamp. Vad är ett Edcamp? Edcamp är en sorts knytkonferens. Vad är då en knytkonferens?

 

Du har säkert varit på ett knytkalas då du tog med dig sånt du gjort förr eller något nytt du provat, en paj, en kaka eller något annat gott som du gillat.

På kalaset har du fått möjligheten att testa det andra gillat. En del har du tagit mycket av, annat har du avstått. Hur lyckat det hela varit beror både på dig

och på de andra. Man kan säga att knytkonferensen är du och de andra, samlade runt ett angeläget område.

På en knytkonferens tar du med din kunskap och nyfikenhet. Antingen tar du upp ett ämne som du vill bolla lite om eller så går du på en session där någon

annan tar upp ett ämne som du är nyfiken på. Ibland har knytkonferenser ett tema man utgår ifrån men oftast inte. Den utgår istället från det deltagarna på

plats de facto visar sig intresserade av.

 

Läs mer om Edcamp. Du som deltagare kan förbereda dig till Edcamp genom att fundera ut ett ämne du vill diskutera med andra.

 

16.00 - 16.30      Hej och välkomna! Vi fyller gridden.
16.30 - 17.15      Pass 1
17.15 - 17.45      Lättare mat och mingel

17.45 - 18.30      Pass 2

 

Efter Edcamp-träffen gör vi som traditionen bjuder; fortsätter nätverkandet över en bit mat.  

Vi kommer att äta på restaurang Clè, i närheten av Österportskolan. Du bekostar själv mat och dryck.

 

Anmäl dig här!

 

Följ Facebook-gruppen TeachMeet Syd för löpande info.

 

Plats:  Österportskolan, Ystad

 

 

 TeachMeetSyd på Twitter: @TeachMeetSyd , #tmsyd

 

Arrangör: Nätverket DigiSyd, mer info här.

 

 

 

 

 

 
   

 

 

 


Vad är ett TeachMeet?     Info till dig som - talare     Teach Eat     Arrangörer och kontakt     Den officiella TeachMeet Sajten 

 

 

 

 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.