| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

arrangörer

Page history last edited by Pernilla Svensson 8 years, 2 months ago

DigiSyd

 

- arrangörer av TeachMeet Syd

 

Arrangörer är ett nätverk av IT-pedagoger som arbetar centralt inom olika kommuner i Skåne. Vi kallar oss för "DigiSyd"

  

Syfte med TeachMeet Syd:
Nätverkets syfte är att ge lärare i Skåne möjlighet att på relativt nära håll och utan deltagaravgift ta del av goda exempel på praktisk IKT-pedagogik.

I dagsläget är följande kommuner

representerade i nätverket:

Verksamhet: Kontaktpersoner: E-post:
Helsingborgs stad  Skol och Fritidsförvaltningen  Karin Ollinen
Marie Spetz

karin.ollinen(at)helsingborg.se

marie.spetz(at)helsingborg.se

Kristianstad kommun IKT - utveckling - Barn & Ungdom  Eva-Lotta Persson eva-lotta.persson(at)utb.kristianstad.se
Lunds kommun  IKT-samordningen, Lunds skolor 

Pernilla Svensson

Agneta Strand

Ingrid Linse

Judit Pozna Meding

pernilla.svensson(at)lund.se
agneta.strand(at)lund.se

ingrid.linse(at)lund.se

judith.pozna(at)lund.se

Malmö stad 

Pedagogisk Inspiration Malmö, Malmö stad

f.d. Centrum för Pedagogisk Inspiration

Charlotte Christoffersen

Ina Alm

Tobias Sonestedt

Staffan Hessel

Annie Berg

Nils Nilsson

charlotte.christoffersen(at)malmo.se

ina.alm(at)malmo.se

tobias.sonestedt(at)malmo.se

staffan.hessel(at)malmo.se

annie.berg(at)malmo.se

nils.nilsson(at)malmo.se

Ystads kommun  Kultur & Utbildning

Martin Ekholm

Anki Demred Klinga

martin.ekholm[at]ystad.se

ann-christine.klinga[at]ystad.se

Trelleborgs kommun
AV-Media Trelleborg

Jonatan Folke

Ola Nilsson 

jonatan.folke(at)trelleborg.se

ola.nilsson(at)trelleborg.se

Staffanstorps kommun
Digiteket

Mattias Thorsen

mattias.thorsen(at)staffanstorp.se

Vellinge kommun Utbildningsavdelningen Roger Funhagen
roger.funhagen(at)vellinge.se
Ängelholms kommun Resurs för IKT, BUF 

Per Pennegård

Stig Hasselgård

per.pennegard(at)engelholm.se

stig.hasselgard(at)engelholm.se

Hässleholms kommun

 

MC, Barn- och utbildingsförvaltningen Thomas Nilsson thomas.nilsson(at)hessleholm.se
Lomma kommun IT-avdelningen

Hannes Bengtsson

Ola Halléus

johannes.bengtsson(at)lomma.se

ola.halleus(at)lomma.se

Skurups kommun Central ikt-pedagog och skoldatateksansvarig Annelie Médoc annelie.medoc(at)skurup.se
Svedala kommun Kvalitet och utveckling i Svedala  IKT-samordnare Johan Palmgren johan.palmgren(at)svedala.se

 

Arbetar du med IKT-pedagogik centralt i en kommun och är intresserad av att vara med i nätverket är du välkommen att höra av dig till någon av oss.

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.