| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

dela med dig

Page history last edited by lottec 12 years, 2 months ago

Vill du dela med dig av dina erfarenheter?

 

Hur?

  

Delta – och presenterar gärna!
Kanske vill du dela med dig av dina erfarenheter? Kul! Då kan du välja antingen välja att göra det under två minuter eller sju minuter.

 

Observera! Du kommer att bli avbruten på ett trevligt sätt ifall du inte håller tiden för din presentation.

 

 

Tillvägagångssätt

Gå rakt på sak och var konkret! Du kommer att bli avbruten på ett trevligt sätt ifall du inte håller tiden för din presentation.

 

Du och ditt budskap är viktigt, en tråkig PowerPoint är inte lika viktig. Om du använder presentationsprogram kan detta bildspel inspirera till att vara direkt och konkret: Death by PowerPoint

 

Vad, hur, varför och hur det gick!
När du berättar om ditt pedagogiska arbete får du gärna även berätta hur du/ni genomförde arbetet, varför du/ni lade upp arbetet på det sättet och hur du/ni tyckte att resultatet blev. Kort sagt - ha ett didaktiskt perspektiv!  

 

Många talare - lottdragning

Det händer även att fler vill delge sina erfarenheter på scen än vad det finns tid. Därför kommer presentationerna väljas slumpmässigt bland alla som har anmält intresse. Anmälan innebär med andra ord inte att du med säkerhet kommer att få presentera på TM, men vi gör förstås vårt bästa för att alla ska få tillfälle att delge sina erfarenheter! Av den anledningen presenterar vi inte heller någon rubrik på det som anmälda talare tänker dela med sig av. Det är inte arrangörerna som väljer vem som ska få delge sina erfarenheter och presentationens innehåll ska inte heller avgöra.

  

Gör ev. presentation tillgänglig

Som talare tycker vi det är positivt om du lägger upp eventuellt bildspel hos http://www.slideshare.net/. Du kan med fördel även märka ditt bildspel med CreativeCommons stämpel som talar om hur det får användas. Licensiera ditt verk här: http://creativecommons.org/choose/

 

Teknisk utrustning

Nätanslutning, högtalaranläggning och projektor finns.

 

Vi som arrangerar TeachMeet Syd finns på plats i lokalen från kl. 15.00.

 

Dokumentation av TeachMeet Syd 

Läs mer om dokumentation här.

 

En benhård regel

TM-presentationer är inte rätt forum för marknadsförings- och försäljningsaktiviteter. Arrangörerna har tolkningsföreträde!

 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.