| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Buried in cloud files? We can help with Spring cleaning!

    Whether you use Dropbox, Drive, G-Suite, OneDrive, Gmail, Slack, Notion, or all of the above, Dokkio will organize your files for you. Try Dokkio (from the makers of PBworks) for free today.

  • Dokkio (from the makers of PBworks) was #2 on Product Hunt! Check out what people are saying by clicking here.

View
 

Dokumentation

Page history last edited by lottec 8 years, 8 months ago

Dokumentation av TeachMeet Syd

Vi arrangörer kommer att dokumentera TeachMeet Syd på denna webbplats. Detta för att de pedagoger som inte har möjlighet att delta i TeachMeet Syd denna dag ska kunna ta del av allt det goda.

 

Dokumentationen sker genom att vi

- filmar de framföranden där pedagoger delar med sig av sina erfarenheter.

- samlar de länkar till de webbplatser som omnämns under Teachmeet.

- samlar de bildspel som presenteras under TeachMeet.

 

Direktsändning via Bambuser

För dig som inte har möjlighet att närvara, kommer vi att direktsända TeachMeet Syd

via Bambuser. Några dagar senare kommer du även kunna ta del av klipp från TeachMeet-mötet.

Mer information om detta kommer senare.

  

Ev. bildspel på SlideShare

Som talare tycker vi det är positivt om du lägger upp eventuellt bildspel som du visar på TeachMeet Syd hos http://www.slideshare.net/. Du kan med fördel även märka ditt bildspel med CreativeCommons stämpel som talar om hur det får användas anv andra. Licensiera ditt verk här: http://creativecommons.org/choose/

 

Använd gärna den officiella hashtagen på Twitter när du kvittrar om TeachMeet Syd: #tmsyd2011

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.