| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Work with all your cloud files (Drive, Dropbox, and Slack and Gmail attachments) and documents (Google Docs, Sheets, and Notion) in one place. Try Dokkio (from the makers of PBworks) for free. Now available on the web, Mac, Windows, and as a Chrome extension!

View
 

Dokumentation

This version was saved 10 years, 10 months ago View current version     Page history
Saved by lottec
on January 24, 2011 at 10:32:22 pm
 

Dokumentation

 

Vi arrangörer kommer att dokumentera TeachMeet Syd den 31 augusti och på denna webbplats samla den dokumentation som görs. Detta för att de pedagoger som inte har möjlighet att delta i TeachMeet Syd denna dag ska kunna ta del av allt det goda.

 

Dokumentationen sker genom att vi

- filmar de framföranden där pedagoger delar med sig av sina erfarenheter.

de som delar med sig av sina erfarenheter.

- samla de länkar till de webbplatser som omnämns under Teachmeet.

- och bildspel som presenteras under Teachmeet.

 

Som talare ser vi gärna att du lägger upp eventuellt bildspel hos http://www.slideshare.net/ . Du kan med fördel även märka ditt bildspel med CreativeCommons stämpel som talar om hur det får användas. Licensiera ditt verk här: http://creativecommons.org/choose/

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.