| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Work with all your cloud files (Drive, Dropbox, and Slack and Gmail attachments) and documents (Google Docs, Sheets, and Notion) in one place. Try Dokkio (from the makers of PBworks) for free. Now available on the web, Mac, Windows, and as a Chrome extension!

View
 

Dokumentation

This version was saved 10 years, 8 months ago View current version     Page history
Saved by lottec
on March 24, 2011 at 12:09:37 pm
 

Dokumentation av TeachMeet Syd den 31 mars 2011

 

Vi arrangörer kommer att dokumentera TeachMeet Syd på denna webbplats. Detta för att de pedagoger som inte har möjlighet att delta i TeachMeet Syd denna dag ska kunna ta del av allt det goda.

 

Dokumentationen sker genom att vi

- filmar de framföranden där pedagoger delar med sig av sina erfarenheter.

- samlar de länkar till de webbplatser som omnämns under Teachmeet.

- samlar de bildspel som presenteras under TeachMeet.

 

Direktsänding via Bambuser

För dig som inte har möjlighet att närvara, kommer vi att direktsända TeachMeet Syd

via Bambuser. Några dagar senare kommer du även kunna ta del av klipp från TeachMeet-mötet.

Mer information om detta kommer senare.

Elever från Humfryskolan, den kreativa grundskolansköter filmandet och sändning på Bamubser. Här kan ni läsa mer om Humfryskolan: www.humfryskolan.se 

Ev. bildspel på SlideShare

Som talare tycker vi det är positivt om du lägger upp eventuellt bildspel som du visar på TeachMeet Syd hos http://www.slideshare.net/. Du kan med fördel även märka ditt bildspel med CreativeCommons stämpel som talar om hur det får användas anv andra. Licensiera ditt verk här: http://creativecommons.org/choose/

 

Använd gärna den officiella hashtagen på Twitter när du kvittrar om TeachMeet Syd: #tmsyd2011

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.