| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Dokkio Sidebar (from the makers of PBworks) is a Chrome extension that eliminates the need for endless browser tabs. You can search all your online stuff without any extra effort. And Sidebar was #1 on Product Hunt! Check out what people are saying by clicking here.

View
 

Dokumentation

This version was saved 11 years, 6 months ago View current version     Page history
Saved by lottec
on January 26, 2011 at 10:26:17 am
 

Dokumentation av TeachMeet Syd den 31 mars 2011.

 

Vi arrangörer kommer att dokumentera TeachMeet Syd den 31 mars på denna webbplats samla den dokumentation som görs. Detta för att de pedagoger som inte har möjlighet att delta i TeachMeet Syd denna dag ska kunna ta del av allt det goda.

 

Dokumentationen sker genom att vi

- filmar de framföranden där pedagoger delar med sig av sina erfarenheter.

- samla de länkar till de webbplatser som omnämns under Teachmeet.

- och bildspel som presenteras under Teachmeet.

 

Som talare tycker vi det är positivt om du lägger upp eventuellt bildspel som du visar på TeachMeet syd hos http://www.slideshare.net/ . Du kan med fördel även märka ditt bildspel med CreativeCommons stämpel som talar om hur det får användas anv andra. Licensiera ditt verk här: http://creativecommons.org/choose/

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.