| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

Talare TeachMeet Syd 13 okt Helsingborg

Page history last edited by lottec 11 years, 9 months ago
  • På grund av problem med ljudet under videoinspelningen har vi valt att inte publicera videoklipp.

Videoklipp

 

Talare

Skola & kommun
Presentation
Läkar till webbplatser 
 

Malin Jönsson
specialpedagog

Skoldatateket

Fosie SDF, Malmö

Att ladda ner Talböcker. 

Talboks- och Punktskriftbiblioteket

http://www.tpb.se

http://tpb.se/barnens_tbp/

App: Daisy Reader (gratis) 

 

Staffan Hessel

@staffan

http://samtidigheten.blogspot.com/

 

BoU, Fosie SDF , Malmö stad

Edubuntu - Linux för lärande, en hållbar läs- och skrivdator.

http://samtidigheten.blogspot.com/2011/10/teachmeet.html

 

 

Googla bilder på "ewaste" och se ...

 

 

 

 

Eva-Karin Lindgren

Gy, Helsingborg

1-1 & entreprenöriellt lärande - filmskapande elevernas första skolvecka.

 

Lotta Lind

IKT-pedagog
Helsingborg

Datorn i skolan (PIM 5) 

Bokrecensioner

http://www.iskolan.com

www.joomla.org

 

  Gabriella Hafström Fäladsgården, (år 6-9), Lund

Podcast 

 

 
 

John Jenssen

Skolstaden Nicolai, Helsingborg

Google Sites 

 

http://sites.google.com/site/dinskolstad/

 

Therese Jangbo

fritidspedagog

Kristianstad

Så här gör jag med Datorn på Fritidshemmet. 

http://prezi.com/grdnzgpyvsxa/datorns-vara-eller-icke-vara-pa-fritidshemmet/

http://glogster.com

http://littlebirdtales.com/

 

 

Olle Strömbeck

@olst75

http://skolansiktarbete.wordpress.com/

 Tunaskolan, Lund

iPod och iPad för elever med läshandikapp. 

http://www.slideshare.net/olst75/teach-meet-hbg

Appar:

Daisy Reader (gratis) 

Prizmo (75 kr)

 

Hannes Bengtsson

@habe81

http://habe81.blogspot.com/

Tunaskolan, Lund
IKT-pedagog / grundskollärare 

Greenscreen 

http://jaycut.com/

http://www.aviary.com/

 

 

Pär Kristoffersson

Helsingborg 

Multifilminspelningskanal i Audacity.

 

 

 

Katarina Norrgård

 

Backaskolan, Lund

Klasslärare i 2c

ASL - Att skriva sig till LÄsning. Erfarenheter från Backaskolan i Lund. 

 
  Andreas Palmblad 

Jensen gymnasium, Malmö

Lärare engelska, samhällskunskap m.m.

http://www.slideshare.net/teachmeetsyd/andreas-palmblad-teachmmetsydokt2011

www.screencast-o-matic.com

http://skola.palmblad.nu 

www.motallaodds.org

GoogleDocs

 

 

Annie Bergh & Gunilla Cording

Klasslärare 1b & 4b

Kungshögsskolan, Oxie SDF, Malmö stad 

Ped. hemsida: http://www2.skolor.pedc.se/ku/

Film med Bambuser & sagor i Storybird.

http://www.storybird.com

http://bambuser.com/channel/AnnieB

 

 

 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.