| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Work with all your cloud files (Drive, Dropbox, and Slack and Gmail attachments) and documents (Google Docs, Sheets, and Notion) in one place. Try Dokkio (from the makers of PBworks) for free. Now available on the web, Mac, Windows, and as a Chrome extension!

View
 

Talare TeachMeet Syd 13 okt Helsingborg

Page history last edited by lottec 9 years, 7 months ago
  • På grund av problem med ljudet under videoinspelningen har vi valt att inte publicera videoklipp.

Videoklipp

 

Talare

Skola & kommun
Presentation
Läkar till webbplatser 
 

Malin Jönsson
specialpedagog

Skoldatateket

Fosie SDF, Malmö

Att ladda ner Talböcker. 

Talboks- och Punktskriftbiblioteket

http://www.tpb.se

http://tpb.se/barnens_tbp/

App: Daisy Reader (gratis) 

 

Staffan Hessel

@staffan

http://samtidigheten.blogspot.com/

 

BoU, Fosie SDF , Malmö stad

Edubuntu - Linux för lärande, en hållbar läs- och skrivdator.

http://samtidigheten.blogspot.com/2011/10/teachmeet.html

 

 

Googla bilder på "ewaste" och se ...

 

 

 

 

Eva-Karin Lindgren

Gy, Helsingborg

1-1 & entreprenöriellt lärande - filmskapande elevernas första skolvecka.

 

Lotta Lind

IKT-pedagog
Helsingborg

Datorn i skolan (PIM 5) 

Bokrecensioner

http://www.iskolan.com

www.joomla.org

 

  Gabriella Hafström Fäladsgården, (år 6-9), Lund

Podcast 

 

 
 

John Jenssen

Skolstaden Nicolai, Helsingborg

Google Sites 

 

http://sites.google.com/site/dinskolstad/

 

Therese Jangbo

fritidspedagog

Kristianstad

Så här gör jag med Datorn på Fritidshemmet. 

http://prezi.com/grdnzgpyvsxa/datorns-vara-eller-icke-vara-pa-fritidshemmet/

http://glogster.com

http://littlebirdtales.com/

 

 

Olle Strömbeck

@olst75

http://skolansiktarbete.wordpress.com/

 Tunaskolan, Lund

iPod och iPad för elever med läshandikapp. 

http://www.slideshare.net/olst75/teach-meet-hbg

Appar:

Daisy Reader (gratis) 

Prizmo (75 kr)

 

Hannes Bengtsson

@habe81

http://habe81.blogspot.com/

Tunaskolan, Lund
IKT-pedagog / grundskollärare 

Greenscreen 

http://jaycut.com/

http://www.aviary.com/

 

 

Pär Kristoffersson

Helsingborg 

Multifilminspelningskanal i Audacity.

 

 

 

Katarina Norrgård

 

Backaskolan, Lund

Klasslärare i 2c

ASL - Att skriva sig till LÄsning. Erfarenheter från Backaskolan i Lund. 

 
  Andreas Palmblad 

Jensen gymnasium, Malmö

Lärare engelska, samhällskunskap m.m.

http://www.slideshare.net/teachmeetsyd/andreas-palmblad-teachmmetsydokt2011

www.screencast-o-matic.com

http://skola.palmblad.nu 

www.motallaodds.org

GoogleDocs

 

 

Annie Bergh & Gunilla Cording

Klasslärare 1b & 4b

Kungshögsskolan, Oxie SDF, Malmö stad 

Ped. hemsida: http://www2.skolor.pedc.se/ku/

Film med Bambuser & sagor i Storybird.

http://www.storybird.com

http://bambuser.com/channel/AnnieB

 

 

 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.