| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Want to get organized in 2022? Let Dokkio put your cloud files (Drive, Dropbox, and Slack and Gmail attachments) and documents (Google Docs, Sheets, and Notion) in order. Try Dokkio (from the makers of PBworks) for free. Available on the web, Mac, and Windows.

View
 

Talare TeachMeet Syd 13 okt Helsingborg

This version was saved 10 years, 3 months ago View current version     Page history
Saved by lottec
on October 13, 2011 at 4:57:11 pm
 

 

Videoklipp

(kommer senare)

Talare

Skola & kommun
Presentation
Läkar till webbplatser
 

Malin Jönsson
specialpedagog

Skoldatateket

Fosie SDF, Malmö

Att ladda ner Talböcker. 

Talboks- och Punktskriftbiblioteket

http://www.tpb.se

http://tpb.se/barnens_tbp/

App: Daisy Reader (gratis) 

 

Staffan Hessel

@staffan

BoU, Fosie SDF , Malmö stad
Ewaste ¨ 

Googla bilder på "ewaste" och se ...

http.//samtidigheten.blogspot.com

 

 

Eva-Karin Lindgren

Gy, Helsingborg

1-1 & entreprenöriellt lärande - filmskapande elevernas första skolvecka.

 

Lotta Lind

IKT-pedagog
Helsingborg

Datorn i skolan (PIM 5) 

Bokrecensioner

http://www.iskolan.com

www.joomla.org

 

  Gabriella Hafström Fäladsgården, (år 6-9), Lund

Podcast 

http://www.slideshare.net/lottec/digital-portfolio-teachmeet-syd-13-okt-2011

 
 

John Jenssen

Skolstaden Nicolai, Helsingborg

Google Sites 

 

http://sites.google.com/site/dinskolstad/

 

Therese Jangbo

Kristianstad

 

 
 

Olle Strömbeck

@olst75

 Tunaskolan, Lund

iPod och iPad för elever med läshandikapp. 

Appar:

Daisy Reader (gratis) 

Prizmo (75 kr)

 

Hannes Bengtsson

@habe81

http://habe81.blogspot.com/

Tunaskolan, Lund
IKT-pedagog / grundskollärare 

Greenscreen 

http://jaycut.com/

http://www.aviary.com/

 

 

Pär Kristoffersson

Helsingborg 

Multifilminspelningskanal i Audacity.

 

 

 

Carolina Falk

Film i Skåne

 

 

 

 

 

Katarina Norrgård

 

Backaskolan, Lund

Klasslärare i 2c

ASL - Att skriva sig till LÄsning. Erfarenheter från Backaskolan i Lund. 

 
  Gunilla Mellhamma Malmö    
  Andreas Palmblad 

Jensen gymnasium, Malmö

Lärare engelska, samhällskunskap m.m.

http://www.slideshare.net/teachmeetsyd/andreas-palmblad-teachmmetsydokt2011

www.screencast-o-matic.com

http://skola.palmblad.nu 

www.motallaodds.org

GoogleDocs

 

Charlotte Christoffersen

@lottech

 

Centrum för Pedagogisk Inspiration, Malmö stad

Den Digitala Portfolion 
http://www.slideshare.net/lottec/digital-portfolio-teachmeet-syd-13-okt-2011

http://nilsportfolio.wikispaces.com

 

 

 

Annie Bergh & Gunilla Cording

Klasslärare 1b & 4b

Kungshögsskolan, Oxie SDF, Malmö stad 

Ped. hemsida: http://www2.skolor.pedc.se/ku/

Film med Bambuser & sagor i Storybird.

http://www.storybird.com

http://bambuser.com/channel/AnnieB

 

 

 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.