| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

Talare o pres TM Syd Kristianstad

Page history last edited by lottec 11 years, 1 month ago

 

Videoklipp

(Klicka på

respektive foto)

Talare

Presentation 

 

Läkar till webbplatser 

Annelie Medoc

@anneliemedoc 

 

Anneroskolan

 Staffanstorp

 

Mina bloggar:

Annelies blogg med länkar.

Annelies blogg med tips på appar.

Annelies klassblogg.

 

 

 

Olle Strömbeck

@olst75

 

 Tunaskolan

Lund

 

Skapa film enkelt och snabbt på iPad.

http://prezi.com/6wybeyux-uiz/teachmeet-syd-kristianstad/ 

 

Filmen som gjordes på 7 min under Olles framträdande på TMSyd hittar du här.

 

 

 

 

Annie Bergh

eTwinning-ambassadör

lärare år 1-3

 

Kungshögsskolan

Malmö

eTwinning - en plattform för samarbete med andra skolor i Europa.

 

Hemsida eTwinning: http://www.etwinning.net/sv/

eTwinning erbjuder även gratis fortbildning för pedagoger.

Artikel om Annie och eTwinning på PedagogMalmö.

 

Annies blogg om eTwinning

 

 

Annika Persson

lärare år 1-3

 

Västerskolan

Knislinge 

Östra Göinge kommun

iPads i en etta

http://paddorpavasterskolan.blogspot.se/  

Annikas blogg om Paddor på Västerskolan

 

Viveca Dahl

rektor & lärare år 6-9

 @vivecadahl

 

Fäladsgården

Lund 

Att göra läxförhör i Google docs till ett lärandetillfälle.

 

Hemsida: Varför har vi lagar? 

Åsa Kronkvist & Dan Wirdefalk

it-pedagog

media-producent

 

Högskolan Kristianstad

Varför en flygande matta?

Om att skapa instruktionsfilmer med green-screen och hur man avdramatiserar tekniken.

 

Film: Våra fem bästa Adobe connecttips.

Fler filmer av Åsa & Dan.

 

 

Camilla Göransson
lärare år 4-9 

 

Ättekullaskolan

Helsingborg

 

Skapa musik i Aviary

Verktyg för att skapa musik:

Plattform: http://advanced.aviary.com/ 

Intro om Aviary hos Multimediabyrån.

 

Martin Löfgren & Per Ahlkvist

lärare år 7-9

 

Norrevågsskolan

Karlshamns kommun

 

"Låsta postioner - sociala medier i skolan."

Ett arbetsprojekt om etik och moral.

http://www.ning.com/

Film på YouTube om kränkning; Spelar roll.

Monika Englund

SO-lärare år 7-9

 

Källebergsskolan
Eslöv

 

"En storyline om staden Laboz"

Om ett ämnesövergripande tema kallat War and Peace vilket baserar sig på de två världskrigen.

 

Verktyget: www.wix.com

Christoffer Carlson

fritidspedagog

 

Helsingborg

 

Geocaching på Fritids.

Film: What is geocashing.

Sajter om geocashing:

www.geocaching.com

Geocaching i skolan

Geocaching with children på Facebook

 

Charlotte Christoffersen

it-pedagog 
@lottech 

Centrum för Pedagogisk Inspiration

Malmö stad

Digital Elevportfolio

- Val av plattform

- dokumentation. När och Hur?

- Portfoliosamtalet

- Självvärdering och gruppvärdering.

Nils Portfolio

 

 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.