| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

Talare o pres TM Syd Lund

Page history last edited by lottec 10 years, 1 month ago

 

 Videoinspelning av hela TeachMeet Syd.

 PDF från TodaysMeet med frågor och kommentarer från deltagarna.

 Bilder från TeachMeet Syd Lund.

 

 

Videoklipp

   
Talare  Presentation  Länkar till webbplatser 
  Ingela Nilsson
Lund 

Appar för matematik och fysik 

- Algebra Touch

- Solarwalk

- NOVA Elements

- The Elements

https://itunes.apple.com/se/app/algebra-touch/id384354262?mt=8

https://itunes.apple.com/us/app/solar-walk-3d-solar-system/id347546771?mt=8

https://itunes.apple.com/us/app/nova-elements/id512772649?mt=8

https://itunes.apple.com/us/app/elements-visual-exploration/id364147847?mt=8

 

Annelie Medoc
Staffanstorp 

@anneliemedoc

Digitalt arbete i åk 2

http://www.youblisher.com/p/413662-Digitalt-arbete-i-ak-2/ 

http://anneliessolar.blogspot.se

 

 

Åsa Klausen

Lund

Engelska C och språklig variation 

http://engcspykenasak.blogspot.se/ 

 
  John Jönsson
Lund 
Intervju med Edith Piaf - några erfarenheter av IKT i språkundervisningen.   
 

Gustav Leidstedt
Vellinge 

Dataspel i undervisningen

http://prezi.com/48kmb9n8na3f/untitled-prezi/?res_nr=3&sis=2716288315

 
  Anne Liljeberg
Staffanstorp 

Digiteket Staffanstorps kommun

http://prezi.com/cwjmzyd_jesc/teachmeet-lund-189-2012/?res_nr=3&sis=5058122633 

http://staffanstorp.se/digiteket/ 

http://digiteket.nu/ 

  Lisa Medin
Lund 
 Att använda Pictogrambilder i särskolans kulturklass

http://pictogram.se

http://www.pictoonline.pictogram.se

https://itunes.apple.com/se/app/pictogram/id429174187?

 

Annica Persson

Knislinge

   
 

Pernilla Weman
Malmö 

@pernillaweman

Möjligheter och fallgropar med en-till-en.

http://www.slideshare.net/teachmeetsyd/fallgropar-och-mjligheter-med-entillen

 
 

Viveca Dahl
Lund 

@vicecadahl

Elever som gör informationsbroschyrer inom SO-ämnena.

https://dl.dropbox.com/u/10193288/Religionsuppdrag%20Kristendom.pdf

 

Religion i ett europeiskt samhälle - Informationsmaterial

https://docs.google.com/open?id=0BxDzV4fBtG-GS0dVTks4UFk5cG8

 

 

  Åsa & Carina
Lund 
Elevlärspridare och Äpplejuicedagar Film om Tunaskolan
http://youtu.be/GzaSrC2CccY
 

Olle Strömbeck

Lund

@olst75

Coder Dojo

http://coderdojo.com

http://lund.coderdojo.se

http://olst75.wordpress.com

http://scratch.mit.edu

 

  Karl-Åke Kronqvist
Malmö 
Skolans uppdrag är formulerat i styrdokumenten. 
 
 

Rolf Palmgren
Malmö 

Matematik

https://sites.google.com/site/raeknelappar/

http://www.kulmatematik.com/

http://www.youtube.com/user/lekroffe

 

 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.