| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

TM Syd Ängelholm Ht13

Page history last edited by lottec 10 years, 8 months ago

 

 

 

 

Den 17 mars 2013 gick Sydsveriges sjätte TeachMeet av stapeln. Under mingel, prat och skratt diskuterade vi digitalt lärande. Pedagoger delgav kollegor konkret metodik och kreativa metoder som de själv utformat.

 

 

 

 

Talarna; videoklipp samt deras presentationer. 

 

Kommentarsflödet på TodaysMeet den 17 okt (pdf)

 

Blogginlägg om TM Syd i Ängelholm:

Ida Peters: Mitt allra första TeachMeet

Pedagog Malmö: IKT-pedagogik i fokus på TeachMeet Syd 

 

 

Här kan du se en inspelning av hela TeachMeet Syd i Ängelholm (2 tim):


http://bambuser.com/v/4018476

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.