| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

Talare o pres TM Syd Vellinge

This version was saved 10 years, 3 months ago View current version     Page history
Saved by Roger Funhagen
on March 28, 2014 at 11:39:59 am
 

 Videoinspelning 1 av TeachMeet Syd. Videoinspelning 2 av Teachmeet Syd

 PDF från TodaysMeet med frågor och kommentarer från deltagarna.

 Bilder från TeachMeet Syd Lund.

 

 

Videoklipp

   
Talare  Presentation  Länkar till webbplatser 
  Ingela Nilsson
Lund 

Appar för matematik och fysik 

- Algebra Touch

- Solarwalk

- NOVA Elements

- The Elements

https://itunes.apple.com/se/app/algebra-touch/id384354262?mt=8

https://itunes.apple.com/us/app/solar-walk-3d-solar-system/id347546771?mt=8

https://itunes.apple.com/us/app/nova-elements/id512772649?mt=8

https://itunes.apple.com/us/app/elements-visual-exploration/id364147847?mt=8

 

Annelie Medoc
Staffanstorp 

@anneliemedoc

Digitalt arbete i åk 2

http://www.youblisher.com/p/413662-Digitalt-arbete-i-ak-2/ 

http://anneliessolar.blogspot.se

 

 

Åsa Klausen

Lund

Engelska C och språklig variation 

http://engcspykenasak.blogspot.se/ 

 
  John Jönsson
Lund 
Intervju med Edith Piaf - några erfarenheter av IKT i språkundervisningen.   
 

Gustav Leidstedt
Vellinge 

Dataspel i undervisningen

http://prezi.com/48kmb9n8na3f/untitled-prezi/?res_nr=3&sis=2716288315

 
  Anne Liljeberg
Staffanstorp 

Digiteket Staffanstorps kommun

http://prezi.com/cwjmzyd_jesc/teachmeet-lund-189-2012/?res_nr=3&sis=5058122633 

http://staffanstorp.se/digiteket/ 

http://digiteket.nu/ 

  Lisa Medin
Lund 
 Att använda Pictogrambilder i särskolans kulturklass

http://pictogram.se

http://www.pictoonline.pictogram.se

https://itunes.apple.com/se/app/pictogram/id429174187?

 

Annica Persson

Knislinge

   
 

Pernilla Weman
Malmö 

@pernillaweman

Möjligheter och fallgropar med en-till-en.

http://www.slideshare.net/teachmeetsyd/fallgropar-och-mjligheter-med-entillen

 
 

Viveca Dahl
Lund 

@vicecadahl

Elever som gör informationsbroschyrer inom SO-ämnena.

https://dl.dropbox.com/u/10193288/Religionsuppdrag%20Kristendom.pdf

 

Religion i ett europeiskt samhälle - Informationsmaterial

https://docs.google.com/open?id=0BxDzV4fBtG-GS0dVTks4UFk5cG8

 

 

  Åsa & Carina
Lund 
Elevlärspridare och Äpplejuicedagar Film om Tunaskolan
http://youtu.be/GzaSrC2CccY
 

Olle Strömbeck

Lund

@olst75

Coder Dojo

http://coderdojo.com

http://lund.coderdojo.se

http://olst75.wordpress.com

http://scratch.mit.edu

 

  Karl-Åke Kronqvist
Malmö 
Skolans uppdrag är formulerat i styrdokumenten. 
 
 

Rolf Palmgren
Malmö 

Matematik

https://sites.google.com/site/raeknelappar/

http://www.kulmatematik.com/

http://www.youtube.com/user/lekroffe

 

 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.